Το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων της Κύπρου) σας προσκαλεί στο 5ο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας & Ευφυών Μεταφορών στη Κύπρο, που διοργανώνεται στα πλαίσια της Εγκεκριμένης Πράξης «CROCODILE II» του Προγράμματος 2014 CEF ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – Συνδέοντας την Ευρώπη 2014 – 2020 και θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, Β108, την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017.Το Συνέδριο έχει ως στόχο την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τις εξελίξεις σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας και ευφυών συστημάτων μεταφορών ένα περίπου χρόνο μετά το 4ο αντίστοιχο Συνέδριο.

Το Συνέδριο αφορά (α) θέματα πολιτικής για τη βιώσιμη κινητικότητα, (β) την ανάπτυξη σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, (γ) τον αστικό σχεδιασμό και αστική ανάπτυξη, (δ) την ποδηλατοκίνηση, (ε) τις τροφοδοτικές αλυσίδες (εφοδιαστική) και (στ) τα ευφυή συστήματα μεταφορών.