Η Σύμβαση για την ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λεμεσού

Δρ. Δημήτρης Δημητρίου
Υπεύθυνος Συντονιστής ΣΒΑΚ Λεμεσού

Η Ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Λεμεσού – Προβλήματα, προκλήσεις & προοπτικές

Απόστολος Μπιζάκης
TREDIT S.A.

Η συμμετοχική διαδικασία στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ για την ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού

Γεωργία Αϋφαντοπούλου
Μέλος Ομάδας Έργου