Ανακοίνωση

Ανάπτυξη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού :

Διενέργεια τηλεφωνικής έρευνας για την καταγραφή των μετακινήσεων των πολιτών

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού την οποία έχει αναθέσει το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε κοινοπραξία εταιριών, πραγματοποιείται τηλεφωνική έρευνα σε επίπεδο νοικοκυριού, από την εταιρία ερευνών Pulse Market Research. Η εν λόγω έρευνα στοχεύει στην καταγραφή των μετακινήσεων των πολιτών της ευρύτερης περιοχής της Λεμεσού, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αντιπροσωπευτική βάση για τη μελέτη της υφιστάμενης συγκοινωνιακής/κυκλοφοριακής κατάστασης και την προώθηση των κατάλληλων λύσεων. Η έρευνα είναι ανώνυμη και παρακαλείται το κοινό να διαθέσει λίγο από το χρόνο του για το σκοπό αυτό, εάν προσκληθεί τηλεφωνικώς. Σημειώνεται ότι η έρευνα θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Μάιου 2017.

Σας ευχαριστούμε θερμά.

Υπεύθυνος Συντονιστής Έργου

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Share This