Η 3η συνάντηση της  Επιτροπής Εμπλεκόμενων Φορέων πραγματοποιήθηκε στις  26 Ιουνίου 2018 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ιστορικού Αρχείου Λεμεσού. Είχε ως αποκλειστικό αντικείμενο την παρουσίαση εκ μέρους των συμβούλων των αναλυτικών πακέτων μέτρων/πολιτικών και παρεμβάσεων για την Λεμεσό του 2030, τα οποία εφόσον εγκριθούν θα εισαχθούν στο μοντέλο προσομοίωσης και εν συνεχεία θα αξιολογηθούν με μια σειρά δεικτών.

Οι θεματικές κατηγορίες των επεμβάσεων που προτάθηκαν για τα πακέτα μέτρων συνοψίζονται ως ακολούθως:

  1. Βελτίωση του συστήματος Δημοσίων Συγκοινωνιών: α) δημιουργία υποδομών (τερματικοί σταθμοί, depot, Park&Ride, intermodal stations) β) διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας και συχνότητας δρομολογίων, γ)  νέα τιμολογιακή πολιτική
  2. Δημιουργία ζωνών περιβαλλοντικής προστασίας, χαμηλής ταχύτητας κίνησης κλπ.
  3. Εφαρμογή πολιτικών επηρεασμού (αύξησης) του λειτουργικού κόστους χρήσης των ΙΧ οχημάτων
  4. Βελτίωση των όρων ασφάλειας πέριξ των συγκροτημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  5. Δημιουργία κινήτρων για τη μεταστροφή της αγοράς αυτοκινήτου σε υβριδικά ή/και πλήρως ηλεκτρικά οχήματα
  6. Δημιουργία εκτεταμένων πεζοδρομήσεων
  7. Αναδιανομή του δημόσιου χώρου με έμφαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τους ενεργούς τρόπους μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο)
  8. Εκτεταμένη χρήση συστημάτων ευφυών μεταφορών

Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης φάσης του έργου κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη δεδομένου ότι το πακέτο που θα επιλεγεί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά για την οργάνωση και λειτουργία της πόλης τις επόμενες δεκαετίες.