Εισαγωγή στη 3η Δημόσια Διαβούλευση

Δρ. Δημήτρης Δημητρίου
Υπεύθυνος Συντονιστής Σύμβασης, Κλάδος Βιώσιμης Κινητικότητας, Τμήμα
Δημοσίων Έργων