Εισαγωγή στη 4η Δημόσια Διαβούλευση

Δρ. Δημήτρης Δημητρίου
Υπεύθυνος Συντονιστής Σύμβασης, Κλάδος Βιώσιμης Κινητικότητας, Τμήμα
Δημοσίων Έργων

Η συμμετοχική διαδικασία στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ για την ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού

Άννα Καραμοντάνη
ALA Planning Partnership- Διευθύντρια, Εμπειρογνώμων του έργου σε Θέματα Πολεοδομίας/Χρήσεων Γης

Τα μέτρα, οι πολιτικές και τα έργα που περιλαμβάνονται στο ΣΒΑΚ

Απόστολος Μπιζάκης
TREDITS.A. – Διευθύνων Σύμβουλος,  Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου

 

 

Οικονομική ανάλυση του κόστους και των ωφελειών από την εφαρμογή του ΣΒΑΚ 

Απόστολος Μπιζάκης
TREDITS.A. – Διευθύνων Σύμβουλος,  Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου