Εισαγωγή στην 5η Δημόσια Διαβούλευση

Δρ. Δημήτρης Δημητρίου
Υπεύθυνος Συντονιστής Σύμβασης, Κλάδος Βιώσιμης Κινητικότητας, Τμήμα
Δημοσίων Έργων

Το Τελικό Σχέδιο ΣΒΑΚ Λεμεσού – Μέτρα & Πολιτικές

Απόστολος Μπιζάκης
Δ/νων Σύμβουλος TREDIT SA – Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου

Το Σχέδιο Υλοποίησης του ΣΒΑΚ Λεμεσού

Απόστολος Μπιζάκης
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου

Το Σχέδιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ Λεμεσού

Απόστολος Μπιζάκης
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου