Πέμπτη 27 Απριλίου 2017
08:45 – 13:00
1η Δημόσια Διαβούλευση «Μαζί αλλάζουμε την Πόλη μας με την προώθηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής»

Δείτε περισσότερα…

Share This