Το PTV Visum είναι το κορυφαίο λογισμικό για την ανάλυση της κυκλοφορίας, τις προβλέψεις και τη διαχείριση δεδομένων που βασίζονται σε περιβάλλον GIS.
Το PTV Vissim είναι εργαλείο μικροσκοπικής προσομοίωσης κυκλοφορίας
Share This